Order Cyncynata

Order Cyncynata w postaci złotego orła, srebro złocone niecechowane, wielobarwna emalia, na awersie dewiza w otoku: OMNIA RELIQUIT SERVARE REMPUBLICAM (wszystko porzucił, by służyć Republice), na rewersie znajduje się napis: VIRTUTIS PRÆMIUM (nagroda za cnotę), kopia współczesna

Cena:  2 000 zł

Order Cyncynata lub Order Cyncynatów (ang. Order of Cincinnatus lub Order of Cincinnati) – amerykańskie odznaczenie, ustanowione w 1783 roku, nadawane członkom Towarzystwa Cyncynatów.
Towarzystwo Cyncynatów (ang. Society of the Cincinnati) – związek utworzony przez kombatantów rewolucji amerykańskiej 13 maja 1783 roku w obozie pod miastem Newburgh, zrzeszający najbardziej zasłużonych oficerów, którzy niczym Rzymianin Cyncynat „wszystko opuścili dla obrony ojczyzny”. Towarzystwo działa do dziś.
Jedynym znanym polskim kawalerem orderu był Tadeusz Kościuszko.

 

kategoria: Militaria

wystawca:

IKONY - ANTYKI

ul. Retoryka 22, 31-107 Kraków

M: 664 462 763

T: +48 12 426 49 98

E: lp.ikytna-ynoki@nolas