Krzyż z plakietami

Krzyż z plakietami

Krzyż staroobrzędowców popowców, mosiądz, odlew cyzelowany, ze sceną adoracji na połotiencach i plakietami  z przedstawieniami wybranych świąt, 20x 9,5 cm, Rosja, Guślice,  XIX w.

Cena:  1 000 zł

kategoria: Ikony

wystawca:

IKONY - ANTYKI

ul. Retoryka 22, 31-107 Kraków

M: 664 462 763

T: +48 12 426 49 98

E: lp.ikytna-ynoki@nolas