Krzyż z plakietami

Krzyż staroobrzędowców popowców, mosiądz, odlew cyzelowany, emalia dwubarwna, ze sceną adoracji na połotiencach i plakietami  
z przedstawieniami wybranych świąt, wym. 26,5 x 12 cm, Rosja, Guślice, XIX w.

Cena:  3 900 zł 

 

kategoria: Ikony

wystawca:

IKONY - ANTYKI

ul. Retoryka 22, 31-107 Kraków

M: 664 462 763

T: +48 12 426 49 98

E: lp.ikytna-ynoki@nolas