Zestaw odznaczeń ZSRR

Zestaw odznaczeń ZSRR

W górnym rzędzie od lewej: 1 - za 20 lat służby w Armii; 2 - za 15 lat służby w Armii; 3 - za 10 lat służby w Armii; 4 - za zwycięstwo nad Niemcami 1945; 5 - za dzielną pracę 1941 - 1945; 6 - 30 lat Armii Radzieckiej 1948; 7 - 40 lat Armii Radzieckiej 1958; 8 - 50 lat Armii Radzieckiej 1968; 9 - 60 lat Armii Radzieckiej 1978

W dolnym rzędzie od lewej: 1 - 70 lat Armii Radzieckiej 1988; 2 - 20 lat Zwycięstwa 1965; 3 - 30 lat Zwycięstwa 1975; 4 - 40 lat Zwycięstwa 1985; 5 - 50 lat Zwycięstwa 1995; 6 - Weteran Pracy; 7 - 100 - lecie urodzin W.I. Lenina; 8 - za Czarnobyl

ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich - państwo istniejące w latach
1922 - 1991

Cena: 400 zł

 

kategoria: Militaria

wystawca:

IKONY - ANTYKI

ul. Retoryka 22, 31-107 Kraków

T: +48 12 426 49 98

M: 664 462 763

E: lp.ikytna-ynoki@nolas