Krzyż pamiątkowy - wojna krymska

Krzyż pamiątkowy - wojna krymska

Krzyż dla duchowieństwa na pamiątkę wojny 1853 - 1856, brąz, 100 x 60 mm,  ustanowiony przez cara 26 sierpnia 1856 r.

Cena: 1 400 zł

Awers: Czteroramienny krzyż z końcami przypominającymi lilie. W środku okrągła tarcza z odchodzącymi promieniami. Na tarczy połączone inicjały carów Mikołaja I (1825 - 1855) i Aleksandra II (1855 - 1881) pod carskimi koronami, nad nimi Oko Opatrzności z odchodzącymi promieniami. Na dole wzdłuż okręgu daty: 1853 - 1854 - 1855 - 1856

Rewers: w partii centralnej krzyża, w okręgu, napis w j. cerkiewno - słowiańskim:  "W Tobie Panie mieliśmy nadzieję, niechaj nie będziemy zawstydzeni na wieki".
Tekst ten pochodzi z Tropaionu Zmartwychwstania, Ton 3, Ps 30, 2 i 3, z liturgicznego cyklu ośmiu tygodni zw. cyklem oktoicha stosownie do ośmiu tonów muzyki bizantyjskiej. Seria ośmiu tygodni lub ośmiu tonów zaczyna się niedzielą św. Tomasza, następującą po niedzieli wielkanocnej.
Tropaion Zmartwychwstania jest pieśnią radości paschalnej. Jest ona wielokrotnie śpiewana podczas Świąt Wielkanocnych.

Krzyżem tym, upamiętniającym wojnę krymską, odznaczano całe rosyjskie duchowieństwo prawosławne. Do 1860 r. mennica w Sankt Petersburgu wybiła 40.000 krzyży, z tego 4468 krzyży zostało przeznaczonych dla kapłanów innych wyznań chrześcijańskich
(ukaz carski z 27 listopada 1856 r.).

 

kategoria: Militaria

wystawca:

IKONY - ANTYKI

ul. Retoryka 22, 31-107 Kraków

T: +48 12 426 49 98

M: 664 462 763

E: lp.ikytna-ynoki@nolas