Ikona - tryptyk

Ikona - tryptyk

Ikona podróżna - tryptyk, odlew, mosiądz cyzelowany, wym. -  rozłożony: 6 x 9 cm, Rosja, Guślice, pocz. XIX w.  
z przedstawieniem postaci św. Mikołaja Cudotwórcy w partii centralnej, na skrzydłach dwunastu świętych, po sześciu z każdej strony, nad postacią św. Mikołaja - Mandylion. 
W lewym skrzydle, od góry przedstawiono: św. Piotra Apostoła i Archanioła Michała , pod nimi św. Jerzego i św. Bazylego, na dole św. Piotra Metropolitę i św. Jana  Złotoustego. W prawym skrzydle od góry znajdują się wizerunki: Archanioła Gabriela i św. Pawła, poniżej św. Grzegorza Teologa i św. Demetriusza z Tesalonik, na dole św. Atanazego  Wielkiego  i św. Błażeja.

Cena: 900 zł

 

kategoria: Ikony

wystawca:

IKONY - ANTYKI

ul. Retoryka 22, 31-107 Kraków

T: +48 12 426 49 98

M: 664 462 763

E: lp.ikytna-ynoki@nolas